Yazı ve Makaleler

İş Hukuku Kapsamında Zorlayıcı Sebepler ve Ücretli-Ücretsiz İzinlerin Kullanımı

 • 28 Nisan 2020
 • Mehmet Akif Coşkun
 • Yorum yok

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan,…

COVID – 19 Salgını Sebebi İle İcra Hukukunda Süreler Durdu Mu? İcra Müdürlüklerinde Hangi İşlemler Yapılabiliyor?

 • 26 Nisan 2020
 • Mehmet Akif Coşkun
 • Yorum yok

Çin Halk Cum huriyeti’nin Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayı içerisinde ortaya çıkarak Dünya’nın bir çok ülkesine yayılan Koronavirüs (COVID – 19) salgını sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu virüs için 2/3/2020 tarihinde küresel…

İş Kanunu Kapsamında “Yarım Ücret” Nedir? COVID-19 Salgını Sonrası Uygulama Alanı Var Mıdır?

 • 25 Nisan 2020
 • Mehmet Akif Coşkun
 • Yorum yok

COVID-19 adı verilen salgın hastalığın tüm Türkiye’ye yayılması ardından gerek hukuksal gerek sosyal zaruri nedenlerle işyerleri geçici suretle kapatılmaya başlamış, işverenler işçileri işyerlerinden geçici suretle uzaklaştırmaya başlamıştır. Peki yarım ücret uygulaması nedir ve işyerlerinin covid 19 nedeniyle kapatılması neticesinde yarım…

COVID-19’un Hukukumuzda Sürelere Etkisi

 • 24 Nisan 2020
 • Mehmet Akif Coşkun
 • Yorum yok

Coronavirus (COVID-19) Salgın Hastalığı nedeniyle oluşan fiili durumda hak kayıplarının önüne geçilmesi için, hukuki sürelerin durdurulmasına ilişkin 7226 sayılı Kanun ile bazı düzenlemeler yapılmıştır. 7226 sayılı Kanun ile bazı düzenlemeler yapılmıştır. 7226 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi ile COVID-19 salgın hastalığı…

COVID-19’un Kira Sözleşmelerine Etkisi

 • 16 Nisan 2020
 • Mehmet Akif Coşkun
 • Yorum yok

Covid 19 adı verilen salgın hastalık ülkemizde de hızla yayılım göstermesinin ardından hükümet bir dizi tedbirleri uygulamaya koyulmuştur. Bu uygulamalardan en çok dikkat çekici olanı ise çeşitli işyerlerinin ikinci bir düzenleme yapılana kadar kapatılmasıdır. Bu düzenlemesinin ardından kafalarda birçok soru…

COVID-19 Kapsamında Uyarlama Hükümlerinin Uygulama Alanı

 • 16 Nisan 2020
 • Mehmet Akif Coşkun
 • Yorum yok

Hukukumuzda sözleşmeye bağlılık ilkesi gereğince taraflar, sözleşmeye bağlı olarak edimlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak sözleşme kurulduktan sonra hal ve şartlar değiştiğinde kimi zaman sözleşmedeki menfaat dengesi bir taraf aleyhine olacak şekilde bozulabilir. Bu durumda Türk Medeni Kanunun 2. maddesinde yer…