İcra Hukuku

Coşkun & Dinç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, alacaklı yahut borçlu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere icra-iflas hukuku alanında danışmanlık, dava ve dosya takibi, süreç yönetimi, borçların yapılandırılması, alacağın tahsili, konkordato gibi konularda alanında uzmanlaşmış ve tecrübeli ekibi ile hizmet vermektedir. Kurulduğu yıldan günümüze icra-iflas hukukunda oldukça tecrübeye sahip Coşkun & Dinç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu borçlu yahut alacaklı müvekkiline/danışanına en hızlı, sonuç odaklı ve etkili çözümler sunmaktadır. Ayrıca, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işleri de Coşkun & Dinç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından titizlikle yürütülmektedir. Bu konuda verilen hizmetlerin bazılar aşağıda sayılmıştır.

 • İlamlı İcra Takipleri
 • Taşınır Teslimi veya Taşınmaz Tahliye veya Teslimi
 • Çocuk Teslimi Veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
 • Para Borcuna Veya Teminat Verilmesine Veya Bir İşin Yapılmasına Veya Yapılmamasına, İrtifak Hakkının Veya Gemi Üzerindeki İntifa Hakkının Kaldırılmasına İlişkin İlâmların Yerine Getirilmesi
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi
 • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi
 • İlamsız İcra Takipler
 • İlamsız Takipler
 • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi
 • Kambiyo Senetleriyle Haciz Takibi
 • İflas Yolu ile Adi Takip
 • Kambiyo Senetleriyle İflas Takibi
 • Adi Kira ve Hâsılat Kirası
 • Tahliye
 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas Takipleri Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,