İş Hukuku

Coşkun & Dinç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; İş Hukuku alanında, uzman ve etkili kadrosu ile çeşitli iş alanlarda faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere iş hukuku alanında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu konuda verilen hizmetlerin bazılar aşağıda sayılmıştır.

  • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
  • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
  • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması