Sağlık Hukuku

Coşkun & Dinç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; Sağlık Hukuku alanında akademik çalışmalar yapan ekibi ile doktor ve sağlık kuruluşu aleyhine açılan maddi, manevi tazminat ve rücu davalarında, avukatlık hizmeti vermektedir. Bu konuda verilen hizmetlerin bazıları aşağıda sıralanmıştır.

  • Hekimlerin, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası konusunda bilgilendirilmesi, poliçelerinin savunmaya dahil edilmesi, tazminat taleplerinde poliçeden kaynaklanan haklarının etkinleştirilmesi,
  • Sağlık kuruluşlarına , sağlık hukuku mevzuatı ve işleyişine yönelik koruyucu  hukuk önlemleri kapsamında danışmanlık verilmesi,
  • tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk davalarının takibi,
  • hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
  • Ofisimiz sağlık hukukunda sunduğu hizmetler yalnız hekimlere yönelik olmayıp, hatalı tıbbi uygulama neticesinde zarar görmüş olan hasta tarafına da avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.