Yazı Etiketli ‘covid19’

İş Hukuku Kapsamında Zorlayıcı Sebepler ve Ücretli-Ücretsiz İzinlerin Kullanımı

  • 28 Nisan 2020
  • Mehmet Akif Coşkun
  • Yorum yok

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan,…

COVID-19’un Hukukumuzda Sürelere Etkisi

  • 24 Nisan 2020
  • Mehmet Akif Coşkun
  • Yorum yok

Coronavirus (COVID-19) Salgın Hastalığı nedeniyle oluşan fiili durumda hak kayıplarının önüne geçilmesi için, hukuki sürelerin durdurulmasına ilişkin 7226 sayılı Kanun ile bazı düzenlemeler yapılmıştır. 7226 sayılı Kanun ile bazı düzenlemeler yapılmıştır. 7226 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi ile COVID-19 salgın hastalığı…

COVID-19 Kapsamında Uyarlama Hükümlerinin Uygulama Alanı

  • 16 Nisan 2020
  • Mehmet Akif Coşkun
  • Yorum yok

Hukukumuzda sözleşmeye bağlılık ilkesi gereğince taraflar, sözleşmeye bağlı olarak edimlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak sözleşme kurulduktan sonra hal ve şartlar değiştiğinde kimi zaman sözleşmedeki menfaat dengesi bir taraf aleyhine olacak şekilde bozulabilir. Bu durumda Türk Medeni Kanunun 2. maddesinde yer…