Yazı Etiketli ‘işhukuku’

İş Hukuku Kapsamında Zorlayıcı Sebepler ve Ücretli-Ücretsiz İzinlerin Kullanımı

  • 28 Nisan 2020
  • Mehmet Akif Coşkun
  • Yorum yok

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan,…